Boendeinformation

Allmänna utrymmen

Alla hyresgäster ansvarar tillsammans för de lokaler och utrymmen som finns i bostadsområdet. Därför är det bra med gemensamma regler:

Trapphus

Enligt lagen om skydd mot olyckor får ingenting förvaras i trapphuset eller loftgång. Tänk på brandfaran och att du genom att placera saker där hindrar utrymningsvägarna vid en eventuell brand i din bostad. När det händer olyckor eller om någon blir sjuk måste utryckningspersonal och ambulanspersonal snabbt komma fram.

För att undvika att obehöriga vistas i trapphusen så tänk på att inte ställa upp portar och dörrar. Stängda och låsta dörrar minskar risken för stöld och skadegörelse.

Vår uthyrningspolicy

För att bli aktuell i urvalet för en specifik lägenhet krävs lämnad intresseanmälan via vår hemsida. Det gör Du genom att registrera dig på Mina sidor.
Kreditupplysning genomförs alltid i samband med din ansökan.

Våra grundkrav för att bli aktuell som hyresgäst gäller följande:

 • Den/de som är sökande ska vara myndig, du ska ha fyllt 18 år.
 • Sökande ska ha fast inkomst. Inkomsten ska kunna styrkas med intyg. Bedömningen grundas på Konsumentverkets riktlinjer som säger att 1/3 del bör gå till hyra.
  Som fast inkomst räknas genom fast anställning alt. Tillsvidareanställning, inkomst genom egen näringsverksamhet, ålderspension, garanterad etableringsersättning, A-kassa eller Studiemedel från CSN. Ev bostadsbidrag/bostadstillägg räknas in.
 • Du har inte några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
 • Du har goda boendereferenser.
 • För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation för hur mångas som kan få bo i en lägenhet.
 • 1 rok, max 2 personer
 • 2 rok, max 3 personer
 • 3 rok max 5 personer
 • 4 rok max 6 personer
 • 5 rok el större max 8 personer

Antalet avser vuxna och barn.

Mina sidor

För att logga in på Mina sidor behöver du skapa ett konto. Det gör du under Registrera dig, till vänster i menyn.

För dig som är hyresgäst
För att registrera dig på Mina sidor behöver du ditt objektsnummer. Du hittar ditt objektsnummer på ditt hyreskontrakt eller på din hyresavi.

För dig som sökande
För att registrera dig som sökande behöver du fylla i dina uppgifter. I samband med hanteringen av din intresseanmälan kan vi komma att göra en kreditupplysning. Se vår uthyrningspolicy för mer information om krav på inkomst och anställning.